آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی

آموزش اصلاح حیوانات
آموزش اصلاح حیوانات
آوریل 21, 2021
آموزش اصلاح موی سگ
آموزش اصلاح موی سگ
آوریل 21, 2021
نمایش همه
آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی

آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی

آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی

آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی پت لند 99 دوره های اصلاح حیوانات را انعطاف پذیر برگزار میکند ، به طوری که این دوره ها با در نظر گرفتن نیازها و برنامه های شما طراحی شده است. این دوره ها در آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی بر اساس نیازهای شما به راحتی انجام می شود ، زیرا این دوره برای شما به صورت اختصاصی می باشد . پذیرش تعداد محدودی دانشجو تضمین می کند که توجه کامل مربی دوره را به شما جلب می کند.در آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی در پایان دوره دانش نظری و عملی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

چرا آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی پت لند 99 متفاوت می باشد؟

این بدان معنی است که شما از ابتدای آموزش خود با سگ ها کار می کنیددر آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی مهارت های مورد نیاز برای موفقیت را تجربه می کنید و شروع به یادگیری می کنید.شما از همان ابتدای آموزش در آموزشگاه اصلاح حیوانات خانگی روی سگهایی که آموزش دیده اند کار می کنید تا یادگیری شما را لذت بخش کند و به شما در یادگیری نظافت کمک کند. با پیشرفت در طول هفته ها ، سگهای سخت تری به شما داده می شود تا به اهداف خود برسید.

مشاوره و هماهنگی