آرایش سگ کاوالیر

فوریه 7, 2022

گرومینگ سگ کاوالیر

گرومینگ سگ کاوالیر پوشش دلپذیر با بلندی متوسط ​​سگ و گوش‌های پشمی و ابریشمی او کاوالیر را یک سلطنتی نشان می‌دهند . نگه داشتن این نژاد در بهترین شرایط […]

مشاوره و هماهنگی